Įrankiai neįgaliesiems

Norintiems lankyti

PRAŠYMO LANKYTI MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRĄ PATEIKIMO TVARKA

Jeigu pageidaujate lankyti Markučių dienos veiklos centrą, turite tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreiptis į Socialinių paslaugų centro Socialinio darbo skyrių pagal Jūsų gyvenamąją vietą:

https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialinio-darbo-skyrius-seniunijose/

 

Nuvykus pas seniūnijos socialinį darbuotoją Jūsų paprašys pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

3. Darbingumo lygio nustatymo pažymą;

4. Specialiojo nuolatinės priežiūros (arba slaugos) poreikio nustatymo pažymos, jei tokios yra;

5. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. (Į įstaigą nepriimami asmenys, kurie priėmimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė);

6. Jei asmuo neveiksnus, papildomai reikės globėjo paso ir teismo sprendimo dėl neveiksnumo kopijos.

 

Jums reikės užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Pildydami šią paraišką, nurodykite, kad prašote gauti paslaugas dienos socialinės globos institucijoje (VšĮ Markučių dienos veiklos centre)

Socialinis darbuotojas atliks paslaugų poreikio vertinimą. Visus paruoštus dokumentus perduos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui, kuris suteiks siuntimą į Markučių dienos veiklos centrą. Būsimojo paslaugų gavėjo dokumentų byla bus nusiųsta Markučių dienos veiklos centro administracijai. Apie sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų suteikimo Markučių dienos veiklos centre Jūs būsite informuoti  raštu.

Paprastai ši procedūra užtrunka maždaug mėnesį. 

Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų. 

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS SUAUGUSIAEMS ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO NEGALIĄ

Įstaigos pavadinimas

Adresas

VŠĮ MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS

(proto negalią turintiems asmenims)

L. Subačiaus g. 115, Vilnius LT-11342

Direktorė Inga Bagdonaitė Miknevičienė

Tel. (8-5) 260 0825

El. p. mdvc@mdvc.lt

DIENOS CENTRAS „ŠVIESA“

(proto negalią turintiems asmenims)

Baltasis skg. 3A, Vilnius LT-01207

Direktorė Jūratė Tamašauskienė

Tel. (8-5) 212 1578

El. p. dcsviesa@dcsviesa.lt

VŠĮ „VILTIES AKIMIRKA“

(proto negalią turintiems asmenims)

Kareivių g. 2C, Vilnius LT-08248

Direktorė Jūratė Matulaitienė,

Tel. 233 4708

El. p. viltiesakimirka@viltis.lt

VšĮ DIENOS CENTRAS „MES ESAME“

(proto negalią turintiems asmenims)

Pramonės g. 141, Vilnius LT-11115

Direktorius Valdemar Rybak

Tel, (8-5) 260 6634

El. p. mcentras@mesesame.lt

VILNIAUS LAKŠTINGALOS NAMAI

((proto bei kompleksinę negalią turintiems asmenims)

Lakštingalų g. 7, Vilnius LT-10103

Direktorė Jūratė Čečetienė

Tel. (8-5) 277 7991

El. p.  info@lakstingalosnamai.lt

VšĮ ,,BETZATOS BENDRUOMENĖ“

(proto negalią turintiems asmenims)

Čekoniškių k., Sudervės pšt., Vilniaus raj. LT-14207

Vadovė Rūta Domarkaitė-Černiauskė

Tel. +370 698 83713

El. p. betzata.vadovas@gmail.com

VšĮ „MAŽOJI GUBOJA“

Šiaulių g. 8, LT-01133 Vilnius

Direktorė Aida Kerbedienė

Tel. 8 (5) 2 31 21 33

El p. mazoji@guboja.lt

VILNIAUS „VILTIES“ SPECIALIOJI MOKYKLA-DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS

(suaugusiems asmenims su negalia)

Šimulionio g. 6, Vilnius LT-04331

Direktorius Gražvydas Groblys

Tel. 244 2622

El. p. rastine@viltis.vilnius.lm.lt

BĮ VILNIAUS VERKIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA-DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS

(suaugusiems asmenims su negalia)

Verkių g. 62, Vilnius LT-09128

Direktorius Šarūnas Gerulaitis

Tel. +370 607 75611

El. p. sarunas.gerulaitis@verkiumokykla.lt

VŠĮ PAL. J. MATULAIČIO SOCIALINIS CENTRAS

J. Matulaičio a. 3, Vilnius LT-05111

Tel. (8-5) 246 1772

Mob. tel.: +370 616 17473Tel.

El. p. matulaitis.biuras@gmail.com

VŠĮ „OFM MAŽESNIEJI BROLIAI“

Maironio g. 10, Vilnius,

Direktorė Aida Jančiauskienė

Tel. 8 (5) 2310265

El. p. aida@bernardinai.lt

SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA „VILNIAUS VILTIS“

Vytenio 37, Vilnius

Vadovė Rūta Rinkevičienė

Tel. 8 (5) 233 47 05

El.p. info@vilniausviltis.lt

Image

Informacija

VšĮ Markučių dienos veiklos centras

Adresas:

LT-11344, Lietuva

Kontaktai

Image

Mūsų veikla:

Finansinės informacija:

Teisinė informacija: