Įrankiai neįgaliesiems

Paslaugų sąrašas

VŠĮ MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRO
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 1. Informavimas. Vilniaus m. gyventojai informuojami apie centro teikiamas socialines paslaugas, klientų priėmimo į centrą tvarką, kitas organizacijas, teikiančias socialinę paramą proto negalios asmenims, sąlygų sudarymas apsilankyti centre.

 2. Konsultavimas. Paslaugų gavėjo probleminės situacijos analizė ir veiksmingų sprendimų būdų parinkimas. 
  Bendravimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. 
  Dalyvavimas socialinės globos skyrimo procedūrų vykdyme, būsimuosius paslaugų gavėjus informuojant apie centro teikiamas socialinės globos paslaugas. Paslaugų gavėjų soc. poreikių vertinimas.

 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas. Pagalbos suteikimas, sprendžiant įvarias paslaugų gavėjų problemas (teisines, sveikatos, dokumentų tvarkymo ir kt.). Tarpininkavimas tarp paslaugų gavėjo ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). 

 4. Socialinių bendravimo įgūdžių formavimas bendrų renginių, išvykų po miestą, ekskursijų, projektų metu. Paslaugų gavėjų pažinimo ribų praplėtimas, sudarant jiems sąlygas pažinti artimą ir tolimą aplinką, dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime. 

 5. Maitinimo organizavimas. Valgiaraščių sudarymas. Dietinio ir trinto maisto paruošimas pagal gydytojų nurodymus. Negalinčių savarankiškai valgyti paslaugų gavėjų pamaitinimas.
  Paslaugų gavėjų maitinimas organizuojamas tris kartus dienoje: priešpiečiai, pietūs ir pavakariai. Maistas gaminamas centro virtuvėje, o patiekiamas valgykloje. Paslaugų gavėjai maitinami pamainomis, nes centro valgyklos patalpoje vietų skaičius yra ribotas.  

 6. Paslaugų gavėjo  įgalinimas ugdant kasdienio gyvenimo įgūdžius, siekiant kuo didesnio jo savarankiškumo.
   
 7. Darbinių ir meninių įgūdžių ugdymas:
  7.1. darbo su medžiu įgūdžių formavimas ir lavinimas stalių dirbtuvėse;
  7.2. piešimo, meninių įgūdžių formavimas ir lavinimas marginimo grupėje;
  7.3. aktorinių gabumų, sceninio judesio, dikcijos lavinimas teatro studijoje;
  7.4. nėrimo, mezgimo, siuvimo, siuvinėjimo įgūdžių formavimas ir lavinimas siuvimo studijoje;
  7.5. drabužių rūšiavimo, lyginimo ir kitų panašių darbinių įgūdžių formavimas skalbykloje;
  7.6. meninių, darbinių įgūdžių formavimas ir lavinimas instaliacijos bei dailiųjų amatų studijose.
  7.7. Kompiuterinio raštingumo mokymai.

 8. Paslaugų gavėjų fizinių galių vystymas sporto ir mankštos studijose pagal individualius, su tėvais ir medikais, suderintus planus.
  Sporto ir mankštos užsiėmimai vyksta individualiai ir grupėmis, priklausomai nuo paslaugų gavėjų negalios sunkumo bei specialiųjų poreikių apimties.

 9. Paslaugų gavėjų motorinių galių vystymas smulkiosios motorikos lavinimo studijoje pagal individualius planus.
  Užsiėmimai yra individualūs, siekiant maksimaliai užtikrinti smulkiosios motorikos lavinimo naudą paslaugų gavėjams.

 10. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas. Šios paslaugos teikimo ribas apibrėžia centro „Pirmosios medicininės pagalbos teikimo tvarka“.

 11. Transporto paslauga pagal finansines išgales (lankytojų atvežimas ir parvežimas į namus, renginius mieste ir už jo ribų), maršrutą ir laiką suderinus su tėvais (globėjais).
  Paslaugų gavėjams transporto paslauga yra teikiama du kartus per dieną- ryte ir popiet (atvežimas į centrą ir parvežimas namo) pagal sudarytus tvarkaraščius.
  Centro paslaugų gavėjų specialiųjų poreikių lygis yra aukštas, todėl pavežėjimo paslauga centro transportu jiems teikiama ir dienos metu, vykstant į renginius mieste, ekskursijas ir kt.

 12. Neįgalaus žmogaus teisių atstovavimo įgūdžių formavimas. Centro darbuotojai palaiko, skatina, įgalina paslaugų gavėjus žinoti ir ginti savo teises visose jų gyvenimo srityse.

 13. Kitos paslaugos, reikalingos klientui pagal jo savarankiškumo lygį.
Image

Informacija

VšĮ Markučių dienos veiklos centras

Adresas:

LT-11344, Lietuva

Kontaktai

Image

Mūsų veikla:

Finansinės informacija:

Teisinė informacija: